Clusius College

Monument 1 Amsterdam
12 oktober 2018
Schagen 2
30 april 2014

Een schoolgebouw waar de leerlingen en leerkrachten zich natuurlijk en prettig in kunnen bewegen.


Op een ingesnoerd kavel in Purmerend kon een school gebouwd worden die moest voldoen aan de veranderde eisen van de moderne tijd en plaats bieden aan het toegenomen leerlingenaantal.

De wens van de schoolleiding was om zonder de begrenzingen van bijvoorbeeld hekken en met zo min mogelijk sturing, een klimaat neer te leggen waar de leerlingen zich natuurlijk en prettig in bewegen.


Ronde vormen en klassieke metselwerkverbanden

"Toegangspoort" naar gebouw


Deze in februari 2005 opgeleverde vmbo-school bestaat uit een drietal om het schoolplein heen gedrapeerde bouwvolumes, veelal afgerond en omgeven door een in baksteen opgetrokken toegangspoort.

Door de poort betreed je, op subtiele wijze, de wereld van de school en is er sprake van warmte en geborgenheid zonder dat daarbij de transparantie naar buiten toe uit het oog verloren wordt.

Het metselwerk is ‘ouderwets’ in meerdere verbanden en voegkleuren ontworpen en uitgevoerd.

Hierdoor konden op een budgettair haalbare wijze, de vormen, schakering in aardekleuren en dieptes ontstaan die de directie voor ogen stond om aan te sluiten bij het ‘groene’ karakter van de school.

"Ouderwets" metselwerk